کلینیک حس دوم در زمینه شنوایی، سمعک و وزوز گوش خدمات ویژه ای ارائه می دهد. ادیولوژیست های مجرب و کارآزموده ما بهترین مشاوره را به کاربران عزیز ارائه می دهند. اگر به دنبال یک مرکز جامع ارائه خدمات شنوایی

انتشار : 1400/9/14

اهمیت شنوایی سنجی  

امروزه کم شنوایی جزو شایع ترین مشکلات سلامتی در جامعه است و گسترش صنعتی و آلودگی صوتی به همراه عدم رعایت نکات ای

انتشار : 1400/9/8

کلینیک شنوایی و سمعک حس دوم
شماره تماس