آدرس

تهران، ونک، ابتدای حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، ساختمان پزشکان ۳۸، طبقه ۱، واحد ۱۰۴ کلینیک شنوایی و سمعک حس دوم

۰۲۱۸۸۸۷۱۰۸۵

۰۲۱۸۸۸۷۱۵۸۹

۰۹۳۵۴۳۵۳۵۳۹

۰۹۱۲۹۳۵۸۴۰۲

فرم تماس

کلینیک شنوایی و سمعک حس دوم
شماره تماس